نانو فیلتراسیون (NF):

نانو فیلترها در اصل فیلتراسیون با فشار پایین تر نسبت به RO است بنابراین قیمت تمام شده نانو فیلترها و انرژی مصرفی آنها كم است. سيستم‌هاي N.F عمدتاً براي تصفيه آب آشاميدني و يا پيش تصفيه قبل از اسمز معکوس به منظور حذف ويروس، رنگ، مواد آلي و نمک‌هاي دو ظرفيتي به بالا بکار برده مي‌شود. سيستم‌هاي N.F به دليل قطر كمتر منافذش، قابليت حذف سختي آب و نمك‌هاي چند ظرفيتي را دارند.

نانوفیلتراسیون فرآیند خاصی است که به کمک ممبران NF قادر است ذرات را به اندازه تقريبى۱ نانومتر دفع نمايد از كاربردهاى مهم اين ممبرين علاوه بر حذف بعضى از نمك هاى محلول ، مجموع كربن هاى آلى ( TOC ) است.

نانوفیلتراسیون Nano Filtration یکی از روشهای تصفیه غشایی می‌باشد. این روش بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاهای نانوفیلتراسیون سختی آب بجز یونهای با جرم مولکولی پایین را حذف می‌کند. این یونهای باقی مانده برای سلامتی انسان مفید هستند. این روش مولکول های آلی بزرگ را مانند مولکول هایی که باعث رنگ آب میشوند را حذف می کند. همچنین تقریبا تمام ویروسها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمکها در این روش حذف میشوند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود 0.001 میکرون می‌باشد.

کاربردها:
حذف رنگ از آب آشاميدني
تصفیه آب مورد استفاده در برج های خنک کن
تصفیه پساب‌هاي صنعتي و کشاورزی
حذف آلاینده های آلی از آب
گند زدايي آب‌هاي سطحي و زيرزميني
پيش ‌تصفيه سيستم اسمز معكوس (R.O )