دفتر ما

 • دفتر مرکزی:تهران - خیابان فرصت شیرازی - پلاک 111 - زنگ 1
  تلفن تماس: 67236000-021 فکس: 67236999

  کارخانه :تهران - اتوبان فتح - جاده شهریار- شهرک صنعتی گلگون - اول شرقی- پلاک 28
  تلفن تماس: 67236000-021 فکس: 67236999

  دفتر کرمان (رفسنجان): خیابان امام - حد فاصل بانک سپه و رسالت - پلاک 303
  تلفن تماس:67236000 داخلی 130

  دفتر مشهد: بلوار شهید قرنی - چهار اره مجد - مجتمع تجاری مجد - برج ساینا - طبقه دوم تجاری واحد 244
  تلفن تماس : 67236000 داخلی 119

 
تماس بگیرید

021-67236000