تصفیه شیرآبه و پساب های دارای بارآلی زیاد و شوری زیاد

فرآیند اسمز معکوس با دیسک لوله‌ای (Disc Tubular Reverse Osmosis-DTRO):

DTROنوعی فرایند اسمز معکوس است که در مقایسه با سایر فرایندهای غشایی دارای مزایایی از جمله موارد زیر است:
عدم تاثیر از زیست‌تخریب‌پذیری و نسبت C/N در خوراک ورودی
کیفیت ثابت خروجی
عملکرد منعطف سیستم و زمان راه‌انداز سریع
قابل استفاده برای طیف وسیعی از خوراک با کیفیت متفاوت ورودی و قابلیت دریافت مستقیم خوراک با COD تا حد 35000 میلی گرم بر لیتر
حداقل نیاز به پیش‌تصفیه، SDI خوراک ورودی می‌تواند حتی بیشتر از 20 هم باشد
طراحی خاصی و عدم ایجاد انسداد فیزیکی
مقاوم در برابر قطبش غلظتی و گرفتگی
نیاز کم به تمیزکاری
بازیابی بالا و عمر طولانی غشاء
قابلیت تعویض سریع غشاء به صورت منفرد
قابلیت طراحی ماژولار
این تفاوت‌های عمده با سایر فرایندهای اسمز معکوس ناشی از ماژول غشایی کاربردی در این فرایند است. ماژول‌های DT به طور خاص برای تصفیه فاضلاب‌های غلیظ و بسیار آلاینده طراحی شده‌اند. در این سیستم‌ها برای اطمینان از عدم امکان رسوب جامدات معلق درون ماژول‌های غشایی از دینامیک آشفته و باز جریان استفاده میشود. این فرایند به طور گسترده‌ای برای تصفیه فاضلاب‌های با آلایندگی و شوری بالا مانند شیرابه کاربرد دارد و دما یکی از مهم‌ترین پارامترهای موثر بر راندمان آن است.
جنبه‌های فنی ماژول غشاهای DT شامل موارد زیر است:
المان غشاء شامل دو غشای هم مرکز اسمز معکوس است.
جریان خوراک از دو کانال S شکل در ماژول DT جریان پیدا می‌کند.
دیسک‌های هیدرولیکی با فاصله 4 میلی لیتر بین المان‌های غشاء نصب می‌شوند که باعث بهبود عملیات تمیز شوندگی و نفوذپذیری غشا میشوند.
فشار عملیاتی DTRO بین bar 75-160 است.