راکتور بی هوازی با بستر توسعه یافته لجن گرانوله (Expanded Granular Sludge Bed-EGSB):

راکتورهای EGSB نسل پیشرفته راکتور UASB هستند. مزایای این فرآیند سرعت بیشتر جریان رو به بالا در راکتور و در نتیجه سرعت تصفیه بالاتر و حجم سرمایه گذاری اولیه کمتر است. افزایش فلاکس عبوری در این راکتورها منجر به سیال سازی بهتر بستر گرانولی لجن و همچنین تماس موثرتر فاضلاب با گرانول های لجن میشود.
افزایش و تنظیم فلاکس و یا سرعت فاضلاب در راکتور EGSB در مقایسه با طرح‌های قدیمی راکتورهای بی هوازی، از طریق کاهش قطر راکتور یا جریان برگشتی منجر به افزایش راندمان این راکتورها میشود. این راکتورها برای تصفیه فاضلاب‌های حاوی مواد بی اثر و یا سخت‌زیست تجزیه‌پذیر مناسب هستند.
تفاوت این راکتور با راکتور UASB قابلیت پذیرش بار COD بالاتر در جریان ورودی است. بخش کلیدی این راکتور، جداکننده سه فازی آب، لجن، بیوگاز در بالای راکتور است که طراحی آن بسیار پیچیده و توام با دقت و ظرافت است.
در ساخت این جداکننده ها عموماً از متریال‌های غیر فلزی با پوشش‌های مقاوم در برابر خوردگی استفاده می شود. همچنین در کلیه فرایندهای بی هوازی با توجه به تولید گازهای گوگرد به عنوان محصول جانبی فرایند، بروز پدیده خوردگی اجتناب ناپذیر است و لذا می بایست علاوه بر استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی، کلیه سازه های فلزی این راکتور به طرز مناسبی با استاندارد پوشش داده شوند.