(Internal Circulation eXperience- ICX):

راکتورهای ICX نسل جزو نسل سوم راکتورهای بی‌هوازی با سرعت بالا هستند. طراحی منحصر به‌فرد به همراه تجهیزات جداسازی دو مرحله توانایی نگهداری بیومس را به میزان زیادی بهبود می‌بخشد.
این طراحی، امکان دریافت مقادیر بالای بارگذاری حجمی را در مقایسه با راکتورهای IC و UASB فراهم میکند. پس از ساخت اولین راکتور ICX بیش از 70 طرح مقایس کامل از آن در اندازه‌های 85-5000 متر مکعب ساخته شده است.