فرایند الکترودیونیزاسیون (Electrodeionization-EDI):

EDI یک فرآیند تصفیه آب است که با استفاده از میدانی الکتریکی و ترکیبی از رزین تبادل یونی و ممبران‌های دارای خاصیت انتخاب یونی (ion-selective mambrane) انجام می شود. در این سیستم نیز املاح از طریق فرآیند تبادل یونی از آب جدا می شوند. با این تفاوت که ممبرین‌‌ها به طور پیوسته با جریان برق احیاء می‌‌شوند که این امر نیاز به استفاده از مواد شیمیایی جهت احیاء ممبرین ‌‌ها را از بین می برد. در نهایت خروجی به عنوان آبی بدون املاح حاصل میشود.
استفاده اقتصادی از الکترودیالیز برای آب‌هایی با قابلیت رساناییِ تقریبا بالا (200 میکروزیمنس بر ثانیه و با بالاتر) ممکن است چرا که برای انتقال یون‌ها درون آبی که درجه خلوص آن مدام در حال افزایش است، به جریان الکتریکی بیش از حد بالایی نیاز است .
این مشکل در EDI، از طریق پر کردن فضاهای موجود بین ممبران‌ها با رزین‌های تبادل یونی رفع شده است. رزین ها یک مسیر جریان برای مهاجرت یون ها فراهم می سازند که باعث ایجاد یون زداییِ تقریبا کاملی می‌شود و در نهایت آبی با درجه خلوص بالا حاصل می‌شود. یکی دیگر از مزایای EDI الکترودیالیزِ مداومِ آب در سلول ها تشکیل یون های هیدرونیوم و هیدروکسیل است. این یون ها باعث می شوند که رزین ها در وضعیتی باقی بمانند که هیچ گونه نیازی به بازیابی شیمیایی آن ها نباشد. رزین‌هایی که در سیستم های الکترودیونیزاسیون استفاده می شوند، میتوانند یا به عنوان اتاقک‌های مجزای دارای مبدل های کاتیونی و آنیونی ظاهر شوند یا به عنوان رزین های با بستر مختلط. برخی از سیستم های الکترودیونیزاسیون دارای رزین‌های بستر مختلط در تعداد زیادی از سلول های باریک اند. این روش، بخصوص برای تأسیساتِ با مقیاس بزرگ، جهت کاربردهای دارویی و سایر موارد، مؤثر است.
بنابراین EDI روشی بدون استفاده از مواد شیمیایی برای بازیابی آب است. در نتیجه، این روش محل کار ایمن تری را فراهم می سازد، زیرا در آن نیازی به انباشتن و یا استفاده از اسیدهای خطرناک و کاستیک (سود) نیست. عدم وجود این مواد شیمیایی خورنده، سبب می شود که به احتیاط کمتری در حین انجام کار نیاز باشد. علاوه بر این هیچ گونه نیازی به اجرای عملیات خنثی سازی یا دفع مواد زائد وجود ندارد.
الکترودیونیزاسیون فرآیندی پیوسته است. رزین های تبادل یونی به طور مداوم از طریق میدان الکتریکی DC بازیابی می شوند. هیچ گونه رسوخ یونی مانند فرآیندهای سنتیِ تبادل یون اتفاق نمی افتد؛ بنابراین كیفیت آب در سطح بالایی از خلوص پایدار، باقی می ماند. همچنین میدان الکتریکی، یک محیط داخلی باكتریواستاتیک در داخل سلول الکترودیونیزاسیون فراهم می سازد كه مانع از رشد باكتری‌ها و سایر موجودات می‌شود. همچنین این فرایند هزینه‌های عملیاتی به مراتب کمتری، نسبت به فرایندهای تبادل یون معمول دارد. تنها میزان نسبتا کمی برق برای تهیه آب با درجه خلوص بالا نیاز است.
. بعلاوه عدم بازتولید اسید و سود، اپراتور را با زحمت کمتری مواجه ساخته، هزینه های کاری را نیز کاهش می دهد. به خصوص از آنجا که هیچ گونه نیازی به فراهم آوردن مواد شیمیایی، تجهیزات خنثی سازی و پمپاژ وجود ندارد، انتظار می رود که سرمایه گذاری در این روش، چندان هزینه بر نباشد. جهت تولید حجم یکسانی از آب، تجهیزات مورد استفاده در الکترودیونیزاسیون فضای کارگاهی بسیار کمتری را در مقایسه با فرآیندهای سنتی تبادل یون اشغال می کنند.