پروژه فلاحیه رفسنجان با ظرفیت 2200 متر مکعب در شبانه روز

پروژه پتروشیمی کاویان (دریایی) با ظرفیت 70 متر مکعب در شبانه روز
2020/09/15
بهینه‌سازی چند هدفه واحدهای RO با استفاده از روش NGSA
2020/09/19
نام کارفرما:فلاحیه رفسنجان                          محل پروژه:کرمان
ظرفیت: 2200 متر مکعب در روز            طراحی، ساخت و راه اندازی: تکاب پیشرو پویا                                                           
تاریخ ارسال:  99/05/25                               نوع فرآیند: RO
ریکاوری: 85%                                         15016mg/l :TDS Inlet                                                                                                                    

نظرات بسته شده اند