ارتقاء عملکرد و کاهش هزینه سیستم RO با ورودی آب دریا با استفاده از اولترافیلتراسیون به عنوان پیش‌تصفیه

اولترافیلتراسیون در تصفیه آب و ارزیابی آن به عنوان پیش‌تصفیه جهت سیستم RO
2020/09/20
نمایشگاه کشاورزی رفسنجان
2020/10/05

https://www.trustwater.ir/wp-content/uploads/2020/09/Improved-Performance-And-Cost-Reduction-Of-RO-Seawater-Systems-Using-UF-Pretreatment-1.pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *